Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Wyszukiwarka

Kategorie

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest firma POL-TECH Magdalena Matusiak, Kościeleczki 49B/3, 82-200 Malbork,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 • Realizacji obowiązków naszej firmy  przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych; 
 • Ochrony praw naszej firmy zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 • Sprawowania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 • W celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości,

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,

4. Posiada Pani/Pan prawo do:

- Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Firma POL-TECH Magdalena Matusiak w celu prawidłowej realizacji usług  może przekazywać Państwa Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • Podmiotom, z którymi nasza firma ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków naszej firmy przewidzianych prawem, ochrony praw naszej firmy zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu naszej firmy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności nasza firma może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z nasza firmą umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez  naszą firmę;

 • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

6. Firma POL-TECH Magdalena Matusiak zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszej firmy.

Witryna stworzona na platformie